Vietnamese / English

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

1. Nếu bạn nào có việc cần liên hệ với tôi, vui ḷng liên lạc:
Di động: 0904.154.855
Email: tranvuong2005@gmail.com

2. Nếu muốn xem các video clip về nhà sưu tập Trần Vương Việt th́ xem qua đường link sau:
http://www.youtube.com/channel/UCNmHahvEYYcmuLTq0zoMylg

Hân hạnh được phục vụ quư khách!
Chủ cửa hàng: Trần Vương Việt

Copyright © Collector Tran Vuong Viet